Rezerwat torfowiskowy Karaska
Rezerwat torfowiskowy Karaska położony jest na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Myszyniec w gminie Kadzidło koło miejscowości Piasecznia. Zajmuje powierzchnię 402,69 ha.

Głównym celem rezerwatu jest ochrona i zabezpieczenie fragmentu jednego z największych w Polsce torfowisk wysokich z typowo dla niego i dobrze zachowaną roślinnością i fauną. Torfowisko Karaska jest największym na terenie Nizin środkowopolskich torfowiskiem wysokim i jednym z największych torfowisk wysokich w Polsce. Na obszarze torfowiska występują rzadkie i ginące w Polsce naturalne zbiorowiska roślin torfowiskowych, np. mszary wysokie i przejściowe. Wśród fauny i flory torfowiskowej Karaski znajdziemy podlegające ochronie prawnej następujące gatunki roślin i zwierząt: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, turzyca strunowa, turzyca bagienna, modrzewnica zwyczajna, torfowiec czerwony, cietrzew, żuraw, derkacz, kszyk, pustułka. Torfowisko jest także ostoją dużych ssaków takich jak: łoś, dzik, sarna. Ponadto złoże torfowe posiada unikalną wartość naukową jako archiwum przyrody. Poszczególne warstwy torfowiska rejestrują informacje o różnych przemianach jakie miały miejsce od początku powstania do dnia dzisiejszego.

Karaska jest ponadto wielkim rezerwuarem wody. Jako zbiornik wodny wywiera znaczny wpływ na stosunki hydrologiczne terenów otaczających.
View Larger Map

torf, ziemia kwiatowa, substraty, podłoża, ziemia ogrodowa, zakład torfowy, torf w workach, ziemia w workach, torf kwaśny, torf odkwaszony, podłoże pod trawniki, hurtownia w Łomiankach, ziemia do ogródu

O nas

O sukcesie firmy stanowią nie tylko doskonałe wyroby zgodne z oczekiwaniami konsumentów. to także oddany zespół profesjonalistów, którzy swoja praca przyczynili się do obecnej pozycji firmy na rynku.

Oferta